Kontakt

Siedziba Fundacji Wsparcia Profilaktyki Medycznej

ul. Góry Chełmskiej 2 b, 44-100 Gliwice
tel.: 32 401 99 75
adres e-mail: fundacja@fwpm.pl
KRS: 0000520334
REGON: 360263500
NIP: 6312655553
Konto Fundacji: 53 1240 4272 1111 0010 5344 6333 Bank Pekao S.A.